[NAS] QNAP TS-212P + 2 x 3TB HDD (14/7 end)

本帖最後由 kwl001 於 2014-7-12 11:11 編輯

QNAP TS-212P
2013-12-26買入, 有單有盒, 齊配件

Seagate ST3000DM001 3TB x 2
已過保, 全正常, 私保三天

START: $2200
EACH: $20 或其倍數
EAT: $2300
WONG TAI SIN MTR 交收

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

push...

TOP

push...

TOP

CHING想問下係咪nas + 2*hd =2200起BID ??

TOP

回覆 4# ckl20002003


    yes

TOP

請問HD仲有冇保?

TOP

回覆 6# qwb4


    已過行保, 私保3天

TOP