FS - ikea 伸縮床 14/1 end

本帖最後由 mc2hkhk 於 2015-1-11 22:08 編輯

只裝拆一次,未睡過 ikea minnen 白色伸縮床架連床條板,實心松木配焗漆鋼,
闊97cm x 長125-195cm x 高92 cm ,原價:$1250 (參考 ikea 2015目錄 p.62-63)。即賣$688。紅磡自取。 床已拆,不重,配件少。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

Push push

TOP

push push

TOP

Push push

TOP