expresso咖啡機, 鬧鐘收音機 完 15/5

本帖最後由 dulik 於 2015-5-10 21:53 編輯

[1] saeco expresso 咖啡機

全正常, 買左呢部機, 自備咖啡粉及鮮奶及水加埋電力就可製造咖啡, 可打奶泡唔算新, 大約5/6成, 留意圖片紅圈, 決定前請先參考圖片, 按鍵有甩色, 所以特平出售,
適合初學expresso, 或者未肯定自己是否真係鍾意泡製咖啡的人購買,
要求靚仔新淨的, 此機不適合你
意大利製造

130元即食

[2] 鬧鐘收音機
有英文說明書
時間顯示可設定行針或跳字, 顯示光亮程度可調較
二腳插蘇

80元即食

全部私保三日, 不包人為損壞


星期一至五, 6:30PM 深水保站交收
星期六日,假期,  地點一樣, 時間另行商討

公務私務繁忙者慎投, 投得後不要以繁忙而臨時取消交收,甚至一而再地臨時取消交收, 因為, 即使閣下有預先通知要臨時取消, 賣方仍有可能在收到你通知前, 不敢作其他安排[包括約會或其他交收], 以便預留時間與閣下交收.

所有貼內列出網址祗作參考之用,
依據版規, 實際出售的貨品及配件以貼內列明作準, 不要說行貨/新貨/全套[理應]包括甚麼, 貼中說明有包的配件就有, 沒有說明的配件就是沒有。
敬請各位先仔細閱讀出售帖, 如帖內沒有你想要的資料, 歡迎查詢. 如帖內已有你的問題的答案, 我就不會再回答. 無論如何, 不要先食後問, 一來浪費彼此時間, 二來亦有可能違反版規而被扣分.
會員abio, ilovecable, , darksome, 景太郎, YKlover及goddesstony諸位, 請高抬貴手, 不要購買, 萬分感謝附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

item 1 eat,
thx.

TOP

[1] 已交收, 謝謝

TOP

push promote

TOP