braun 電動水牙線, 壞電磁爐 完 9/6

[1] braun 電動水牙線
連4個不同顏色噴咀, 已用75%酒精浸洗, 買家亦可自行更換
5級水力調節, 二腳插蘇, 除主機, 水箱, 4個噴咀外, 無其他配件
大約8成新, 無說明書

參考網址
http://www.braun.net.nz/index.ph ... &product_id=269

260元起拍 , 每拍5元, 380元即食
不接受 6月9日03:00後首次出價的會員競投, 即食除外

[2]  壞德國寶電磁爐, 220v  13amp方腳頭
開唔到機, 爐面如圖, 無裂
30元即食, 不保用, 交收後不退款

星期一至五, 6:30PM 深水保站交收
星期六日,假期,  地點一樣, 時間另行商討

公務私務繁忙者慎投, 投得後不要以繁忙而臨時取消交收,甚至一而再地臨時取消交收, 因為, 即使閣下有預先通知要臨時取消, 賣方仍有可能在收到你通知前, 不敢作其他安排[包括約會或其他交收], 以便預留時間與閣下交收.

所有貼內列出網址(如有)祗作參考之用,
依據版規, 實際出售的貨品及配件以貼內列明作準, 不要說行貨/新貨/全套[理應]包括甚麼, 貼中說明有包的配件就有, 沒有說明的配件就是沒有。
敬請各位先仔細閱讀出售帖, 如帖內沒有你想要的資料, 歡迎查詢. 如帖內已有你的問題的答案, 我就不會再回答. 無論如何, 不要先食後問, 一來浪費彼此時間, 二來亦有可能違反版規而被扣分.
會員abio, ilovecable, , darksome, DLeung2008, 景太郎, ooyauoo, YKlover及goddesstony諸位, 請高抬貴手, 不要購買, 萬分感謝

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

push promote

TOP

Item 1, $260
==================================
[1] braun 電動水牙線
連4個不同顏色噴咀, 已用75%酒精浸洗, 買家亦可自行更換
5級水力調節, 二腳插蘇, 除主機, 水箱, 4個噴咀外, 無其他配件
大約8成新, 無說明書

參考網址
http://www.braun.net.nz/index.ph ... &product_id=269

TOP

Item 2 eat

TOP

push promote

TOP