Levi's DENIM TRAVEL SET[2015-8-24完]

本帖最後由 lok8839 於 2015-8-24 18:20 編輯

a. 物品名稱 --- Levi's DENIM TRAVEL SET
b. 數量 --- 1個
c. 即食價 --- 無
d. 底價(等同最低出售價) --- $150
e. 每口叫價 --- $10或其倍數
f. 貨品的工作性能及包含的配件 --- levi's新入會禮物,冇用過,淨係開封黎影相
g. 交收方式/地點 /期限 --- 西鐵線天水圍至紅磡交收,8月26日可於沙田交收,8月28日可於順天交收

有2格可拆出黎用

$150
點點點

TOP

TOP

TOP

TOP