CASIO 三腳架 [END: 2/12/2015]

CASIO 三腳架

平常很少使用, 通常都係過年過節大合照才用.
近日要搬家, 發現其中一個摺扣有裂痕.
所以直接當壞野環保拍賣, 好過掉左它咁浪費.

a. 物品名稱 --- CASIO 三腳架
b. 數量 --- 1
c. 即食價 --- $20
d. 底價(等同最低出售價) --- $0
e. 每口叫價 --- $5 或其倍數
f. 保養期 --- 無行保, 無私保
g. 貨品的工作性能及包含的配件 ---
三腳架金屬管很新淨
其中一個摺扣有裂痕, 會影響收納, 但不影響支撐功能.
h. 交收方式/地點/期限 --- 最好係將軍澳線或觀塘線交收, 其他地點要商議


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

CASIO 三腳架
$0

TOP

CASIO 三腳架
$5

TOP

即食 --- $20
太子交收

TOP

backup eat

TOP