VICTOR VC3165 High Frequency Counter / 萬向重型膠轆 (10-5完)

本帖最後由 pamon 於 2016-5-6 11:38 編輯

{A}      VICTOR VC3165 High Frequency Counter 2 部

           開 賣 價   :  $250/每部
           即 食 價   :  $250/每部       $450/兩部
{B}     NSG 50x28 萬向重型膠轆  [高70mm + 座 54mm X 70mm]
         全新  共 3隻
         開  售  價 :  $28 / 1隻
         即  賣  價 :  $75 / 3隻鑽石山地鐵站交收
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

___up__

TOP