Sell: Samsung T27A550(LED)IDTV 27 inch(28/7/2016)

本帖最後由 yiwenhong2002 於 2016-7-23 00:56 編輯

Sell: Samsung T27A550(LED)IDTV 1920x1080p 27 inch(28/7/2016)
購買日期:05/01/2012(百老匯)
狀況:開一陣就會自動熄,然後自動開。除此外,就無發覺有其他問題。當壞賣,不設私保。搖控正常。因係飯廳掛牆用,個stand都唔知收左去邊,所以只有機身連搖控。
Start:$70
Each:$10
Eat:$100
只係荃灣港鐵站交收。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

eat.........

TOP

Backup eat

TOP

eat.........
ericngau 發表於 2016-7-23 01:16    Pls check pm

TOP