[NAS] WD My Cloud 3TB (END23/12)

WD My Cloud 3TB
全套有盒,2015年買入,但唔見咗張單
9成新,正常運作。
起Bid $500
每Bid $10
交收地點:只有一個,荔枝角港鐵站
由於本人工事繁忙,時間不是我本人可掌握,唔急但要快的朋友,請體諒。

$500 Thanks.

TOP

$510~~

TOP

$520, thx

TOP

$530, thx

TOP

Bid 540

TOP

$550 ~~~

TOP

$560 try

via HKEPC Reader for Android

TOP

$570......

TOP

580 thanks

TOP