Item4 $20試下

問: 果套膠釘用係邊個扣具?

TOP

回覆  semson

唔記得了
拆左落黎放埋一邊好耐
最近執屋執返出黎
HKKIRA 發表於 2018-2-9 19:23我睇左說明書了,長短膠腳是一套的,一上一下扣,所以一個都不能少。如果我bid到返黎再攞下點搞啦,,,,

TOP