[NAS] HP Micro server Gen10 24GB RAM, SSD + HDD X 4[12TB] (7-Jan-2021 23:00 END)

HP Micro server Gen10

CPU: X3216
RAM: 8GB + 16GB  DDR2400 ECC
HDD: 128GB SSD 已在放CD ROM 位 + 3TB HDD X 4
Display port X 2 (跟一條DP --> HDMI 線)
Network: GE X 2
已裝WINDOWS 2016 試機 (冇 KEY)

機私保3 日, 唔包自行改裝, HDD 冇保

REF: https://support.hpe.com/hpesc/pu ... r_na-a00028524en_us

$2100 START
$50 BID
$2400 EAT

牛頭角地鐵交收
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

支援12TB HDD嗎?

TOP

支援12TB HDD嗎?
人人人 發表於 3/1/2021 08:52    單隻4TB 認到

TOP

$2,100 first

TOP

2150....

TOP