[NAS] $0 bid 2.5 1TBHDD Qnap ts-x453be + Remote + QM2-2P10G1TA 14/11/2021

本帖最後由 roy0307 於 2021-11-12 12:44 編輯

0$ bid 2.5 1TB HDD + Qnap ts-x453be + Remote + QM2-2P10G1TA  (  m.2 NVme x 2 + 10Gb lan ) 已升級 8g Ram
https://www.qnap.com/zh-hk/product/qm2-2p10g1ta/pc
Start :2500
Each:50
No eat

Item 2
HGST 1TB 2.5吋
Start :$0
Eat :$200
Each $10
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

0$ bid 2.5 1TB HDD + Qnap ts-x453be + Remote + QM2-2P10G1TA  (  m.2 NVme x 2 + 10Gb lan ) 已升級 8g Ram
2600

item 2 70

TOP

Item 2 $80

TOP

item 1 Qnap ts-x453be + Remote + QM2-2P10G1TA   $3000, thanks

TOP

item 2 $70

TOP

item 2 $70

TOP

Item 2
$60

TOP

$2650 thx

TOP

2600

TOP

2600

TOP