P4 S478 MATX, RAM, P4 1.6A (END 23:00 27/10/10)

1) PCCHIPS M925 有背版 MATX S478 onboard display, Lan
2) DDR 333 256M Infineon chip ram
3) 1.6A CPU  with Heatsink
4) Graph card AGP-64 V1.1
Item 1 & 4 一路用開
Item 2,&3 剛Bid 返黎,用過黎開機
全不設保養


全部即食  EPC$3900
------------------
注意:先過數後交收
交收地點:
地鐵觀塘線、港島線,將軍澳線各站
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊