Q9550 + GA-X48-DQ6+ SAMAUNG DDR2-800 2X1G

Q9550 + GA-X48-DQ6+ SAMAUNG DDR2-800 2X1G呢幾樣野放幾錢度啊?RAM當無保啦,其他都有保.CPU係FULL BOX咖,MB就齊野,不過無盒

CPU $1400起bid吧~~

TOP

板幾百到1000度掛~

TOP

thx啊,講真我都唔知開咩價好

TOP