Motorola Razr HD

本帖最後由 whitepepper 於 2013-5-25 00:29 編輯

朋友聽日由澳洲返,心大心細叫佢幫我買咗返嚟先算!
因為澳洲version先可以響香港用到4G,
美水機只係用到3G,但就平好多!

因為我諗緊要佢定轉HTC One好,
Razr HD最強就係通話音質,
其他其實都係HTC One好!不過我又怕HTC One 金屬殼易花!


想問吓呢部有冇人要?賣到幾錢?
我外國買返嚟都四千幾近五千,我諗冇乜人會買佢。