gigabyte 7870 GHz edition 放到幾多??

用左1年,水貨冇保

一切運作正常,冇超過

1100$ ok?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

1100$ ok?
Discovery 發表於 13-6-2013 15:31    此乃問價區,所有意圖進行買賣的回應,一律每帖扣50

TOP

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽

TOP