100%new asus GTX970 OC4G

ASUS 換返黎既全新卡 , 實際保養仲有 2年+3個月

請問街價幾多 , 2手放幾多好?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊