Toshiba SSD 480GB

本帖最後由 w28stanley 於 2016-6-15 17:45 編輯

Toshiba Q300 SSD 480GB 值幾錢?
3年保養, 用了幾分鐘,

900左右都得

TOP

回覆 1# w28stanley


    因咩事用左幾分鐘就要問值幾錢?
個hdd好多小問題

TOP

第一次用,d人講到比傳統硬碟快好多好多,但係我感覺唔到。

TOP