Q6600, 乜現在HKD60都冇人要.??????

本帖最後由 少齊 於 2017-3-15 17:59 編輯

依粒CPU唔係我賣的,我只是在Yahoo的拍賣網見到冇人出價,
大家覺唔覺Q6600的價錢跌得好急呢.? 但其實Q6600都仍然係ok速度的,係唔係呢.?
          
https://hk.f1.page.auctions.yahoo.com/hk/auction/b33570438;_ylt=AkLtG6b0bB1brMaovZhPnRjLILN8?u=koonngotung2001

Q6600最大既好處係兼容舊chips/底板。如果底板可以上45nm,當然唔使考慮佢... 上Q9或洋垃圾好啲。

TOP

Q6600最大既好處係兼容舊chips/底板。如果底板可以上45nm,當然唔使考慮佢... 上Q9或洋垃圾好啲。 ...
semson 發表於 2017-3-15 18:02


oh....明白。

依度都有人放Q6600,HKD50,可以睇下會唔會有人出價..!

http://www.hkepc.com/forum/viewt ... %3Bfilter%3D2592000

TOP