MSI X79MA-GD45 + Intel E5 2670 (SR0KX)

以上 淨主板+淨CPU 可賣幾錢?
板+CPU 已測試過機無問題
主板有漢科一個月保養

以上 淨主板+淨CPU 可賣幾錢?
板+CPU 已測試過機無問題
主板有漢科一個月保養 ...
volospin 發表於 2019-2-12 17:00    坦白,現在淘寶都用2680V2 你2670係第一代,價格唔會高
加上X79主板唔支援2代,擋住升2代可能性,
全組野可能只值800$左右
當然我事實上唔太知二手價,我只係個人感覺係禁

TOP

Thank you very much for your opinion.

TOP

回覆 2# hkmand001
x79 係可以用E5 v2 o既cpu

TOP