DELL 7599 Dell 7559 4k touch i7 6700hq gtx 960m 16G ddr3 128ssd 1T HD

本帖最後由 ldpecha 於 2021-3-10 11:14 編輯

Dell 7559
4k touch
i7 6700hq
gtx 960m
8G ddr3
128ssd
1T HD

顯示器能顯示。但有色紋。建議更換。其他100%正常。

應該賣幾多錢呢?
應唔應該整返個螢幕賣,定係直接賣算?