WANTED - DDR2 1G RAM , CASE , S775 MB , WD HDD

本帖最後由 JVC 於 2010-1-22 23:14 編輯

要DDR2 1G RAM 最好係COSRAIR DDR667
MATX MB 行到P4 631 ! 用PCIE VGA
合MATX MB 的Desktop CASE 用大牛平放個種

當然係想平

另代人搵WD 300BB HDD 一隻!! 要正常, 有BS 都可以不過一定要裝到Windows

本帖最後由 BEpsilon 於 2010-1-23 18:55 編輯
要DDR2 1G RAM 最好係COSRAIR DDR667
JVC 發表於 2010-1-22 23:12

I've got this: OCZ2G8002GK

全新。2009聖誕節前由台灣新鮮運到。有原廠永久保用的(不用單據)。
廉價出售: $300

TOP