[徵求] SOCKET AM3 95W 或 45W X3/X4 CPU

本帖最後由 heha1124 於 2012-5-24 13:11 編輯

想搵socket AM3 95W 或 45W X3/X4 CPU? 最好有保養.

推一下,唔該幫吓手丫

TOP

推多下

TOP

每天一推

TOP

之前睇錯TDP,應該係 95W 或 45W 3/4核 u

TOP