IRQl_NOT_LESS_OR_EQUAL

幫人問的:

電腦藍畫面之後出左個msg:

IRQl_NOT_LESS_OR_EQUAL

係咪部機電壓有問題, 定係HDD就死??

P4 3Ghz VIA chips 跟機火牛

原帖由 southend 於 2008-12-17 00:14 發表
幫人問的:

電腦藍畫面之後出左個msg:
IRQl_NOT_LESS_OR_EQUAL
係咪部機電壓有問題, 定係HDD就死??
P4 3Ghz VIA chips 跟機火牛


好多可能性, 之前有部機死左條RAM就係出呢句, 換左佢就冇事.

TOP

錯區
煩請版主幫忙移版

TOP