Ram 都係低壓高頻好請問幾銀呢?

TOP

原帖由 NX 於 2008-12-20 02:20 發表
請問幾銀呢?

抵過上淘寶好多

TOP

請問幾時出報告睇下?

TOP

CL9

TOP

TOP

原帖由 LKNim 於 2008-12-20 09:45 發表
2000@1.55v


咁大隻1.65V都睇錯

TOP

超~~個太陽唔夠光就咪曬啦~

[ 本帖最後由 luckyyu2004 於 2008-12-20 10:40 編輯 ]

TOP

好ram
如果有2G一條
咁就更美滿啦

TOP

原帖由 mimichu 於 2008-12-20 15:41 發表
好ram
如果有2G一條
咁就更美滿啦

有,但唔知香港代理會唔會入o者

TOP