CPU核心問題

d game話唔支援4核...果d姐係用4核玩唔到?
                                   定係用唔盡?

唔係
只係用唔哂4個該

TOP

原帖由 chinghinkee 於 2009-4-13 15:50 發表
唔係
只係用唔哂4個該

咁會唔會比起用雙核既慢好多?

TOP

回覆 3# 的帖子

唔會的

TOP

用唔盡姐........

TOP

冇4 核咁好吧

TOP

回覆 1# 的帖子

唔支援只係唔會同時用晒四核黎行~
唔會話行唔到~

TOP