Trade-in 問題

句我知:某代理可以Trade-in  CPU!咁底板D代理又有冇得Trade-in 呢?

原帖由 bids995 於 2009-9-9 22:49 發表
句我知:某代理可以Trade-in  CPU!咁底板D代理又有冇得Trade-in 呢?

最好打上去問,情況唔同冇定嘅

TOP

TOP

記得以前2themax有得Trade-in 底版,但依家佢好似連版都冇做=0=

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都想知ASROCK 同P2邊個代理可以TRADE IN ?
同點換法?
麻煩各位師兄

TOP

原帖由 bids995 於 2009-9-9 22:49 發表
句我知:某代理可以Trade-in  CPU!咁底板D代理又有冇得Trade-in 呢?

某D情況下有得TRADE-IN

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 tkpst2000222 於 2009-9-10 02:23 發表
TRADE IN 可唔可以TRADE 一樣OR 低一級既 CPU??
好似550開唔到,換545,唔得又換545

打去問下, 我諗無話唔得, 不過trade 低一級都係要補錢

TOP

好似無一間有咁做wor...

TOP