Athlon II x 2 250 vs E6300 PDC 邊只涼D ?

用過E6300 CORE TEMP顯示40度左右, 唔知250大約多少度 ?

另外E6300 CORE TEMP顯示 CORE 0 and 1相差5度, 正唔正常 ?

估計係 250

TOP

大家都係差唔多

TOP

MATX LP機箱 PII 245 原廠HSF, idle 32度(冇冷氣), fyi

TOP

E6300涼d,我自己用緊x 240,朋友就E6300,室溫大家差唔多,但我裝多三個12cm既情況下,我粒U都比佢熱少少

TOP