WTB Intel Quad Q9500

Intel Core 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB L2 Cache 95W  USD183
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_future_Intel_microprocessors

大家認為買唔買得過?

俾多少少買9550, 12MB L2

TOP

9550 買唔過...而家要$2000
9500 更加買唔過....買佢不如買q9400 或者2手q6600

TOP

q9400未必有貨...

TOP

Why not Q8400?

TOP

q9450

TOP

我本黎想等Q9500先出手
不過等唔切買左Q8400

TOP

等多一些Q9500的用家報告之後才來決定Q8400還是Q9500好了.

TOP

9550 買唔過...而家要$2000
9500 更加買唔過....買佢不如買q9400 或者2手q6600
forget 發表於 2010-1-18 18:42

Q9500唔係用黎取代Q9400咩?
定價一樣wor

TOP