4 Pin 延長線邊到有?

CHING門!
請問你地有冇見過黃金邊度有4PIN延長線買? THX!!

Molex 4-pin 延長線??
去新高登同黃金地庫睇睇

TOP

Molex 4-pin 延長線??
去新高登同黃金地庫睇睇
人中之龍 發表於 2010-1-21 22:30    Ching, 我個條係插底板個條12V 4PIN

TOP

Ching, 我個條係插底板個條12V 4PIN
takiehou 發表於 2010-1-21 10:33 PM


一樣有,真係無就上淘寶bid

TOP

新高登好多

TOP

黃金有得買9蚊一條

TOP

新高登3樓近樓梯口有一檔,擺門口8蚊

TOP

黃金地層會有架!!!
題外話:樓主係唔係用細機箱,而火牛個位係前面?.?

TOP

尋日黃金買左一條, 9 蚊

TOP

Golden

TOP