CPU E7500 底板

gigabyte 有無邊塊底板是可以用 Intel E7500 CPU 呢?
唔要有 on board display,大細板各一塊。

價錢$800樓下,要穩定耐用料靚的,唔會超。

謝謝!

呢個年代無耐用呢支歌仔唱的

TOP

回復 2# yukei

咁市面仲有無呢?(至少牌子出名的,都不會燒底板掛?)

TOP

而家775板唔係咁多選擇要落場自己簡,至於燒底板有好多因素,就算最貴最出名底板都會燒.

TOP

細板
GIGABYTE GA-G41M-COMBO G41,DDR2+DDR3,M.ATX M/B          HK$ 445.00
http://www.giga-byte.tw/products/product-page.aspx?pid=3505

大板
GIGABYTE GA-P43-ES3G P43 M/B          HK$ 645.00
http://www.giga-byte.tw/products/product-page.aspx?pid=3484

TOP

回復 5# BMW

謝謝 C-Hing提供資料。

TOP

p43

TOP

GIGABYTE 腦場唔太多,得番43同41, 45要搵搵

TOP