EPS12V 8PIN插一問

今日裝機發現VX550個EPS 8PIN冇得分開, 但塊板就得4PIN, 而且周圍都冇預位可以成個8PIN直接插入去.
有冇師兄知道有冇8PINT->4PIN既插?

牛: COSAIR VX550
板: GIGABYTE GA-G31M-ES2C

今日裝機發現VX550個EPS 8PIN冇得分開, 但塊板就得4PIN, 而且周圍都冇預位可以成個8PIN直接插入去.
有冇師 ...
kgor 發表於 2010-11-8 02:24    個 CPU 8pin 應該可用力分開佢成 4+4 pin 的

TOP

8pin 應該可用力分開佢成 4+4 pin

TOP