CM GX 450W問題

本帖最後由 dieusiu 於 2011-6-2 11:52 編輯

我想問問呢隻牛係銅牌咩@@?
但我係隻牛一出果時買係白牌黎

從第一張圖睇系無花無假噶銅牌,系唔系後期出噶加強版本換佐銅牌

TOP

咪即係DOWNGRADE

TOP

白牌銅牌都係咁用啦~
最緊要有5年保養~

TOP

白牌&銅牌既轉換率相差好少姐

TOP

5月中既新貨轉左做銅牌, 不過價錢就貴左幾十蚊, 一樣5年保

TOP

回復 6# atshk800x


日日用既話
白牌銅牌電費都無相差幾十蚊咁多


咁加價法真係...

TOP