synnex 代理的底板

如果冇左單,但未過保養期仲有冇保養?

有保,佢地會跟番底板上面4個數字黎做保養

TOP

如果冇左單,但未過保養期仲有冇保養?
bit0 發表於 14/9/2011 11:03


有,你直接拿著底板上聯強就可以了,他們會核對底板的 Serial Number 確定保養期。

順帶一提,現時售賣的由聯強保養的底板 (如 Gigabyte) 都不再印有「四個數字」保養標籤了。

TOP

因為知道係聯強保

TOP

聯強應該check番S/N就得

TOP

有,你直接拿著底板上聯強就可以了,他們會核對底板的 Serial Number 確定保養期。

順帶一提,現時售賣 ...
Jamesbond007 發表於 2011-9-14 11:18    咁點樣識別?

TOP

咁點樣識別?
鴨仔 發表於 2011-9-14 19:38

冇特別識別
純check Serial no就知有冇保

TOP

我上星期囉板上去整帶埋單
我想比個哥哥仔睇,佢都懶得睇

TOP

冇單應該計出廠日

TOP

聯強應該ok的

TOP