AMD 631 vs A8

加顯卡打機,2隻性能上有無分別???

A8 邊粒對 631 先?
A8-3870K (3GHz) Vs 631 更係 3870K 快d

TOP

同頻   

TOP

岩岩買左粒631,諗住拍住張6970,睇下效能有無驚喜

TOP

同頻既話 基本上無分別

TOP

要獨顯 631 , 無需要諗

TOP

631性價比高,拍住6950以下應該都上到極限

TOP