AMD 新socket 我就有所保留
300/400/500 嘅底板經驗話我知第一代都係避開好D

不過前提係佢換代唔換socket ...
kennyleunghk 發表於 2021-8-18 10:13


同埋 DDR5 實貴到傻

TOP

AM5係LGA的話, 唔好用「socket」呢個字啦, 費事混淆

TOP