9800GTX 那款最好

我看中了
ASUS EN98GDK EN9800GTX+ DK 512MB DDR3
ASUS EN98GDT EN9800GTX+ DK Top 512MB
Galaxy影馳 9800GTX+ PCI-E 512MB DDR3
Gigabyte GV-N98XPZL-1GH 9800GTX+ 1GB Zalman

邊隻比較好

[ 本帖最後由 brianyip327 於 2009-3-8 01:00 編輯 ]

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

Gigabyte GV-N98XPZL-1GH 9800GTX+ 1GB Zalman

gta4要1g ram

TOP

未買可以等多幾日睇埋GTS250作比較先至決定。

TOP

等gts250?

TOP

買gts 250好過啦

TOP

Gigabyte GV-N98XPZL-1GH 9800GTX+ 1GB Zalman
Long Warranty, Good Heatsink, 1 GB Ram size

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP