G31 + HD4350 定 790G OR 780G 顯示效能好?

G31 + HD4350 定 790G OR 780G 顯示效能好?

可唔可以幫我排個先後效能順序出來!

THX

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

有冇D 係專FOR 內置顯示的效能評測的網頁睇

[ 本帖最後由 D.I.Y.兵團 於 2009-3-29 11:59 編輯 ]

TOP

790GX 係 HD3300  UVD+
780G 係 HD3200  UVD+

HD4350 UVD2

[ 本帖最後由 Yukchi 於 2009-3-29 12:25 編輯 ]

TOP