3dmark06分數相差幾多才有分別

我想問3dmark06...分數相差幾多才有分別
同mode有時相差1-3千分.
而有d卡出2萬分...
係唔係等於1萬分的卡2倍
如果差5千-6分的卡..實力如何

點解會冇人回

TOP

好睇體質同預設時脈~
其實而家D卡有10000分都夠應付大部分需要
差2,3千分可靠超頻追
5000UP就.....

TOP

原帖由 jamesko 於 2009-6-8 20:21 發表
點解會冇人回


"人"來了:
本人認為比較方面如下:
尤其是10000分以下及以上;以下的分別最明顯,而以上就到達了"順!只是更順"
同頻/同板亦有時相差1000分或以上。

TOP