G31MB 出唔出到1920X1080既?

唔打機
不過想響桌面解析度用1920X1080
G31MB出唔出到?

肯定可以。

TOP

回覆 1# 的帖子

Install latest Intel Graphics Driver la.

Stephen Wong @ Hong Kong

TOP

原帖由 stephenwong 於 7-9-2009 00:08 發表
Install latest Intel Graphics Driver la.

Stephen Wong @ Hong Kong


G31 MB係可以做到1920x1080..
ps:點解次次都加Stephen wong喺後面????

TOP

原帖由 cd-rom 於 2009-9-7 00:01 發表
肯定可以。

thx ching

TOP

原帖由 chunyin2003 於 2009-9-7 00:12 發表


G31 MB係可以做到1920x1080..
ps:點解次次都加Stephen wong喺後面????

thx ching

TOP