ATI4890 & GTX275之決擇

(1)HIS HD4890 PCI-E 1GB DDR5 Turbo Plus $1660
(2)XFX HD-489A-ZDD7 HD4890 XXX 1GB DDR5 $1620
(3)XFX GX-275X-ADFC GTX275 896MB DDR3 $1690

買邊張最好??THX

EPC 出過Test 睇吓啱唔啱洗 http://www.hkepc.com/2687/page/4#view

TOP

這不是決擇,這是我好肯定話你知我一定會買GTX 275 896M,物野牌子都得.現時講得最好是msi的oc板有十相共電 ,但我喜歡zotac.

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我只考慮有原生 HDMI 的。

TOP

回覆 5# 的帖子

不過275係無原生HDMI的.

TOP

重有就係買N卡可以玩3D呀,而家大熱.

TOP

假如樓主玩game 要開aa 的話   非4890 莫屬

[ 本帖最後由 Yahoo! 於 2009-9-7 09:52 編輯 ]

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

今個月出ati 5800 系列

TOP