CROSSFIRE問題!

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

原帖由 luk015 於 2009-10-26 03:01 發表
4870*2 好似可以同 4870 行cfx ?定係cf?我唔係太清楚雙卡,
因為眼見2張4870*2 好多都推唔盅盡,所以想睇下4870*2+4870 效果係如何!

效果係....4870*3=14610囉,一定好強

TOP