Galaxy GTX 560 Ti White Edition

各位知唔知邊度有得賣...做緊幾$?

另外,我仲有張9600GT, 換左卡之後可唔可以唔好晒繼續用佢?
(係咪有個technology叫SLI?不過兩張好似差幾級...會唔會俾9600拖慢?)

各位知唔知邊度有得賣...做緊幾$?

另外,我仲有張9600GT, 換左卡之後可唔可以唔好晒繼續用佢?
(係咪有個tec ...
托馬斯 發表於 28/5/2011 09:40

SLI係用2張一樣的卡,之後平行敢行,等功力加倍
你一大一細,只可以9600GT當PhysX卡,做物理加速果時先用

TOP

SLI係用2張一樣的卡,之後平行敢行,等功力加倍
你一大一細,只可以9600GT當PhysX卡,做物理加速果時先用 ...
oscarlam 發表於 2011-5-28 10:09OO...多謝你解釋
咁即係都用得番?係咪裝番正常display card driver就ok?

TOP

OO...多謝你解釋
咁即係都用得番?係咪裝番正常display card driver就ok?
托馬斯 發表於 28/5/2011 10:18

係,到時在control panel set返9600GT係PhysX卡

TOP