Gtx670 長度問題

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

公版GTX670同HD4890應該都係9.5吋
但非公版雙風扇三風扇果d比較長, 10吋至12吋都有
你怕唔夠位插就拿把尺度下個機箱啦

TOP