i5 980 vs i7 970

打機黎講邊個好D
1)i5 4460 ,GA-H97-D3H ,gtx980
2) i7 4790,asus Z97 gamer,gtx970

1)i5 4460 ,GA-H97-D3H ,gtx980

TOP

i7 970 以爲你問cpu..

TOP

回覆 3# q_p
我都覺,標題勁誤導

TOP

Xeon 1230 v3 + 980

topic close !

TOP

2) i7 4790,asus Z97 gamer,gtx970

如果有得俾我揀 i5 4460,asus Z97 gamer,gtx970
兩邊都係多1/3價錢 但係換唔到1/3效能

TOP

回覆 1# y9601252


    玩超頻@,@?

TOP

E3 黨+1

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 1# y9601252


    2) i7 4790,asus Z97 gamer,gtx970

TOP

no point in having z97 with non-k cpu....
砌(2)一係用返h97 pro gamer

單純講邊部打機好 gtx980略勝 但唔係贏好多

TOP