Inno3D iChiLL GeForce GTX680 HerculeZ 3000 4GB GDDR5 問題

見到有師兄放又係網上見到個價都系千幾蚊,依家用緊7850都幾耐下想換張卡玩下
各位師兄有何高見?

無人有興趣?

TOP

差距不大
兩張都係同時期既產物 咁樣換唔抵

TOP