gtv v用960 g1 gaming 4GB 掂唔掂

我個人黎講放落張卡既BUDGET係2千

呢張2000出頭

定係去買二手會抵玩呢?
有無咩提議.

個人覺得有d貴960  都係個句 睇你自己鍾意乜野牌子

TOP

二手1500-1600 有960 4gb 最緊要有保養

TOP

960 4GB ---> MSI Gaming / ASUS STRIX

TOP