GTX1080 買邊張好?

GTX1080 買邊張好?有C兄可以給我一下議見?THX

CHing plan to buy from where? HK local (official) or overseas (e.g. Amazon)?

TOP

正常我會上官網睇下邊張非公頻率最高,價錢最平或係2,3定5年保養
其次睇開箱HS散熱最好,PCB用料好及供電相數多(電容質量唔識睇)
實際係睇邊張HS造型好,LED信仰燈多唔多同埋有冇RGB

TOP

回覆 2# samhcl
係香港買

TOP

TOP

zotac 3 風扇
5年保
超到上2G

TOP

strix

TOP

if Hong Kong local ... I may suggest Zotac AMP Extreme.

TOP

邊張 長保買邊張

TOP

epc 真係多米王, 買野唔諗價錢

TOP