onboard display 佢追到1050TI 我就期待呀
133954202 發表於 2019-10-28 16:37

等...一定得..
而家ONBOARD DISPLAY追到10年前既450啦...照計等多十年, 就追到1050, 1050TI再追多5年..2034年應該無問題啦

TOP