Hitachi 5k3000 未斷貨前, 你地「納」左幾多番屋企?

我的所有...
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

一隻都冇

而家想買都買唔翻

TOP

5pcs

TOP

2*2TB @RAID1

TOP

only 1

TOP

買咗一隻, 想買多隻時已斷貨, 唯有買7K3000

TOP

買咗一隻咁多

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

2 pcs only

TOP

冇特登入,不過喺斷貨前壞左隻WD GREEN要買隻HDD BACKUP,先買左第一隻,亦都應該喺最後一隻

TOP